Obrotowy wymiennik ciepła

Komora płucząca

Obrotowe wymienniki ciepła należą do regeneracyjnych systemów odzysku energii. Przepływ powietrza nawiewanego i przepływ powietrza wywiewanego nie są od siebie hermetycznie oddzielone.

Podczas obrotu wirnika niewielkie ilości powietrza wywiewanego mogą na skutek współrotacji zostać wprowadzone ponownie do powietrza świeżego. Większość wirników użytkowana jest bez komory płuczącej, ponieważ niewielka domieszka powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego jest jak najbardziej dopuszczalna.

Jednakże, jeśli powietrze świeże powinno zostać całkowicie odseparowane od powietrza wywiewanego, powinno stosować się komorę płuczącą. Zapobiega ona temu, żeby powietrze wywiewane, które na skutek współrotacji znajduje się w matrycy wirnika, dostawało się do powietrza świeżego. Część powietrza zewnętrznego jest przekierowywana na stronę powietrza wywiewanego i wypłukuje jego resztki pozostające w matrycy wirnika. W wirniku znajduje się dzięki temu efektowi po stronie powietrza nawiewanego tylko świeże powietrze.