Entalpia

Entalpia oznacza łączną ilość ciepła powietrza i składa się tym samym z dwóch czynników:

  • ciepła zawartego w powietrzu suchym;
  • ciepła zawartego w parze wodnej obecnej w powietrzu.

Dzięki wymiennikom ciepła entalpii i sorpcyjnym wymiennikom ciepła firmy Klingenburg można odzyskać obie formy energii cieplnej.

W przypadku wymiennika entalpii specjalna powłoka wiążąca wilgoć na powierzchni matrycy obrotowej, dba o to, aby część wilgoci, która opuszcza wentylowane pomieszczenie nie była uwalniana do otoczenia, ale wracała do pomieszczenia z powietrzem nawiewu. W ten sposób wilgoć utrzymuje się w pomieszczeniu.

Znacznie więcej wilgoci z powietrza może przenosić sorpcyjny wymiennik ciepła. Wymiennik sorpcyjny HUgo firmy Klingenburg posiada powłokę z zeolitu z rozmiarami cząstek w zakresie nanometrów. Para wodna w powietrzu wywiewanym magazynuje się na tych cząsteczkach i jest z powrotem oddawana do powietrza nawiewu.

Widok na pokrytą masę akumulacyjną obrotowego wymiennika ciepła HUgo

Widok na pokrytą masę akumulacyjną obrotowego wymiennika ciepła Hugo firmy Klingenburg.