Sorpcja

Sorpcją (łac sorbere „połknięcie”) określa się ogólnie proces, w którym jedna substancja jest absorbowana przez drugą lub przechwytywana przez inną substancję. Przy tym substancja absorbująca określana jest jako sorbent.

Absorpcja

Termin absorpcja (z łaciny absorptio „wchłanianie”) określa pochłanianie lub przyjmowanie substancji przez inną. Procesowi temu mogą towarzyszyć reakcje chemiczne.

Na przykład woda magazynuje dwutlenku węgla (CO2). Cząsteczki gazu przenikają przez powierzchnię granicy faz z wodą i są w ten sposób przyjmowane do cieczy. Proces ten sprawia, że oceany są największym na świecie magazynem dwutlenku węgla.

Absorpcję stosuje się w przemyśle chemicznym, między innymi do oczyszczania gazu i do oddzielania cennych surowców z mieszanek gazowych. Metoda ta pozwala także na odsiarczanie spalin.

Adsorpcja

W przeciwieństwie do absorpcji, adsorpcja oznacza (łac adsorptio, od adsorbere „zasysać”) wzbogacenia lub zgromadzenia gazów lub cieczy na powierzchni ciała stałego, bez przyjmowania tego surowca przez to ciało. Dla przykładu gąbka zatrzymuje wodę w swoich porach. Ta przywiera do powierzchni gąbki, ale nie wnika w strukturę materiału. Proces adsorpcji jest stosowany między innymi do oczyszczania wody pitnej lub do oczyszczania ścieków. Ale również do przenoszenia wilgoci z powietrza.

Klingenburg wykorzystuje proces adsorpcji do odzyskiwania i regulacji wilgotności powietrza, oraz do osuszania powietrza w instalacjach technicznych i procesowych (np. osuszanie drewna lub osadów).

Wirnik sorpcyjny HUgo jest pokryty opatentowanym zeolitem o wielkości cząstek w zakresie nanometrów (300 nm). Dzięki niezliczonym porom powstaje bardzo duża łączna powierzchnia, na której zostaje zgromadzona zawarta w powietrzu woda. W ten sposób wilgoć ze strumienia powietrza wywiewanego wraz z zawartym w nim ciepłem utajonym może zostać na przykład przekazana do strumienia powietrza zewnętrznego i dostarczona do klimatyzowanego pomieszczenia.

Wyjątkowo drobnoziarnista powłoka zeolitu

W przypadku HUgo rozmiary cząstek powłoki zeolitu są znacznie mniejsze niż w przypadku porównywalnych produktów. Dzięki temu kinetyka adsorpcji (szybkość adsorpcji i desorpcji) jest znacznie wyższa. HUgo oznacza najwyższą wydajność przy minimalnych spadkach ciśnienia. Jednocześnie wykorzystana struktura powłoki zapobiega rozwojowi bakterii jak również powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Ten wirnik jest bardzo często wykorzystywany w systemach z nawilżaniem i chłodzeniem. Hugo jest szczególnie skuteczny w ciepłych regionach o dużej wilgotności powietrza. Osuszenie i wstępne schłodzenie powietrza zewnętrznego pozwala na ograniczenie zużycia energii instalacji chłodzących i klimatyzacjnych.


Widok masy akumulacyjnej wirnika. Po lewej stronie masa akumulacyjna bez powłoki, po prawej z powłoką HUgo firmy Klingenburg.

Widok masy akumulacyjnej wirnika. Po lewej stronie masa akumulacyjna bez powłoki, po prawej z powłoką HUgo firmy Klingenburg.