Odzysk ciepła

Ilość odzyskanego ciepła określa stopień wydajności odzysku energii. Wartość ta określa jak wiele energii może zostać odzyskane z powietrza wywiewanego. Sprawność wymiany może zostać odniesiona do temperatury powietrza zewnętrznego lub do temperatury powietrza wywiewu, zwykle jednak kalkulacje odnosi się do temperatury powietrza wywiewu. Ilość odzyskanego ciepła jest podana jako Ф.

Przykład: Ilość odzyskanego ciepła w stosunku do powietrza zewnętrznego

Powyższa grafika przedstawia obrotowy wymiennik ciepła. Powietrze napływające z zewnątrz do budynku podzielone jest na powietrze zewnętrzne i powietrze nawiewu, powietrze wypływające z budynku na  powietrze wywiewane i wywiew. Każdy z tych strumieni charakteryzuje się różnymi temperaturami.

Wzór na obliczenie sprawności wymiany odniesiony do parametrów powietrza zewnętrznego:

Ф =
tpowietrze nawiewu T2.2 tpowietrze zewnętrzne T2.1 / tpowietrze wywiewane T1.1 – tpowietrze zewnętrzne T2.1

Wyliczenie sprawności wymiany dla przeciwprądowego płytowego wymiennika ciepła

Z równania wynika:

Ф=16°-0° / 20°-0°=0,8

Odzysk ciepła w odniesieniu do temperatury powietrza zewnętrznego wynosi 0.8, co oznacza sprawność wymiany tego przeciwprądowego płytowego wymiennika ciepła w wysokości 80%.

W odniesieniu do powietrza wywiewu wysokość odzysku ciepła jest obliczana z następującego wzoru:

Ф =
tpowietrze wywiewane twywiew / tpowietrze wywiewane – tpowietrze zewnętrzne

Ilość odzyskanej wilgoci

Analogicznie do ilości odzyskanego ciepła można również obliczyć odzysk wilgoci z powietrza. Ilość odzyskanej wilgoci jest wyrażona za pomocą Ψ, wilgotność bezwzględna natomiast w g/k z X.

Ilość odzyskanej wilgoci w odniesieniu do powietrza z zewnątrz

Ψ = Xpowietrze nawiewur – Xpowietrze zewnętrzne / Xpowietrze wywiewu – Xpowietrze zewnętrzne

Ilość odzyskanej wilgoci w odniesieniu do powietrza wywiewanego

Ψ = Xpowietrze wywiewane – Xpowietrze wywiewu / Xpowietrze wywiewane – Xpowietrze zewnętrzne

Obrotowe wymienniki ciepła pozwalają na odzysk nie tylko ciepła jawnego ale również ciepło utajonego w postaci wilgotności względnej. Najlepsze efekty w tym zakresie uzyskują  wirniki sorpcyjne i higroskopijne znajdujące się w ofercie firmy Klingenburg.