Ciepło jawne i utajone

Energię zawartą w powietrzu w pomieszczeniach podzielić można na ciepło jawne (odczuwalne) jak i na ciepło utajone (ukryte).

Ciepło jawne jest to ciepło możliwe do zmierzenia za pomocą termometru.

Ciepło utajone, które jest niemierzalne za pomocą termomentru, to energia, która jest niejako związana podczas parowania wody. Energia jest tutaj „zmagazynowana” w parze wodnej - im wyższa wilgotność powietrza w pomieszczeniu, tym większa jest utajona energia cieplna.

Suma jawnej i utajonej energii cieplnej daje entalpię.

Wirniki kondensacji przenoszą zasadniczo tylko ciepło jawne, wirniki sorpcyjne dodatkowo większą część pary wodnej.