Kontakt

Klingenburg International
Sp. z o.o.

Tel: +48 74 851 54 00

Mail:

Impressum / Ogólne warunki sprzedaży

Wizytówka:
Klingenburg International Sp. z o.o.
ul. Metalowców 5
PL-58-100 Świdnica
Polska

Tel. +48 (074) 851 5400
Fax +48 (074) 851 5401

Sprzedaż / Informacje
Tel. 48(074) 851 5420(421)
E-mail: klingenburg@klingenburg.pl
http://www.klingenburg.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:
KRS 0000216563
NIP 8842521152
Wysokość kapitału zakładowgo:
50 000 zł
Prezes Zarządu: Sławomir Bielak

Nota:
Informacje zawarte na naszej stronie internetowej są systematycznie aktualizowane i stanowią jedynie wiedzę ogólną o firmie i jej wyrobach. W związku z ciągłym rozwojem konstrukcji i technologii, Klingenburg International sp. z o. o. nie gwarantuje długotrwałej aktualności zamieszczonych danych, głównie co do ich szczegółowości i kompletności.

To samo zastrzeżenie stosuje się do innych stron internetowych, dostępnych poprzez zamieszczone tutaj hiperłącza. Klingenburg International sp. z o. o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość tych stron.